Obchodní podmínky e-shopu lahudky-kladno.cz

Provozovatelem e-shopu Lahůdky Kladno  na adrese www.lahudky-kladno.cz je Ivana Melková, IČ: 60602244,  se sídlem A. Dvořáka 784,272 01 Kladno 1 -  Kročehlavy.

 

Povinnosti prodejce:

odeslat objednané zboží na adresu, kterou zákazník uvedl v objednávkovém formuláři (výjimka případné delší expedice platí pro druh zboží, u kterého je toto výslovně uvedeno v popisu). V případě bezhotovnostní platby bude zboží odesláno v den připsání částky na účet prodejce. Pokud nebude některý produkt z objednávky dostupný a zboží tudíž nebude možno odeslat ve stanovené lhůtě bude provozovatel kontaktovat zákazníka a dále se bude objednávka řešit individálně (storno, odložení dokud nebude objednávka kompletní nebo odeslání části objednávky). expedovat zboží v řádném obalu, který zabraňuje případnému mechanickému poškození. Součástí každé dodávky je dodací list, plnící zároveň funkci listu záručního, případně faktura, pokud si ji zákazník vyžádá. za důvěrné pokládat veškeré osobní údaje, uvedené zákazníkem, a neposkytnout je žádné třetí osobě v souladu se zákonem 101/200 Sb. o ochraně informací.

 

Práva prodejce:

pozastavit či odmítnout vyřízení následné zakázky zákazníka, který závazně objednané zboží neodebere, k ceně dodávaného zboží přičíst náklady na poštovné a balné.

 

Práva zákazníka:

odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu se zákonem č. 367/2000, a to do 14i dnů od převzetí zboží. Výjimku tvoří zakázky s audiozáznamy a multimedia,  CD-ROMy, u kterých byl porušen obal. V případě odstoupení od smlouvy prosím zašlete zboží v původním neporušeném obalu spolu s dodacím listem a informací, kam bude vrácena platba, ať bezhotovostně či složenkou (tento bod se nevztahuje na podnikatelské subjekty).

 

Povinnosti zákazníka:

uvést úplnou platnou adresu, na kterou bude zboží dodáno.odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu (včetně poštovného a balného), uvedenou v závazné objednávce.

 

Záruka

Na naše výrobky poskytujeme záruku 24 hodin. Výrobky musí být skladovány při teplotě do +5 °C.

 

Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 53 občanského zákoníku má kupující možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo se však nevztahuje na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze.
Provozovatel neručí za škody, způsobené přepravcem:
pokud je zásilka zákazníkovi předáváno ve zjevně deformovaném obalu, je oprávněn zboží nepřevzít. V opačném případě je třeba reklamaci uplatnit na dopravci.

 

Nakládání s osobními údaji

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní data, která kupující uvede v objednávce, slouží pouze ke správnému uskutečnění a plnění objednávky a dodávky. Osobní data nebudou poskytnuta třetí osobě ani jinak použita bez souhlasu nositelů těchto dat, vyjma realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží kupujícímu. Kupující má právo kdykoliv požádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z databáze prodávajícího. Využíváním služeb internetového obchodu prodávajícího kupující souhlasí se shromaždováním svých osobních údajů potřebných k uskutečnění a plnění objednávky a dodávky.

 

Práva plynoucí z odpovědnosti za vadu – rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil, rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.Reklamační řád a obchodní podmínky jsou v platnosti od 1.11.2015. Změny vyhrazeny.

 

Dodací podmínky - způsob platby a doručení

Během objednávky budete vyzváni k volbě způsobu doručení a platby. Po vygenerování objednávky  obdržíte  e-mail kopii objednávky  se všemy zadanými informacemi zadaných v objednávce.
V případě nesrovnalostí, či chybné objednávky, volejte na tel. čísla: 603 933 845 nebo 602 312 982.

Doručení:
1. Osobní odběrna adrese  Lahůdky Plus, Třída T.G.Masaryka 3795, Kladno
2. Rozvoz zboží dohodou.  Nutno předem domluvit na tel. číslech: 603 933 845 nebo 602 312 982 nebo osobně. K ceně nebude připočítán expediční poplatek.

Způsob platby:

1. Platba při převzetí Lahůdky Plus, Třída T.G.Masaryka 3795, Kladno - platba v hotovosti
2. Platba dobírkou při doručení  na na adresu uvedenou v objednávce. - platba v hotovosti
3. Platba jiného druhu dle předchozí dohody s dodavatelem.
4. V případě platby převodem, bude zboží vyexpedováno dle dohody se zákazníkem, nebo po připsání celkové částky za objednané zboží na  náš účet.
Celková cena  je součet ceny zboží a expedičního poplatku.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím nebo v den zadání telefonické objednávky prodávajícímu.

Odesláním elektronické objednávky nebo zadáním telefonické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání/zadání objednávky, jakož i výši ceny objednaného zboží (včetně případných dopravních nákladů), uvedenou v ceníku na internetové stránce v den odeslání/zadání objednávky. Objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastnící se dohodnuli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (je-li kupující konečným spotřebitelem) a obchodním zákoníkem (je-li kupující osoba používající zboží pro podnikání), v platném znění.

 

Přejeme Vám příjemné nakupování ...

 

lahůdky Kladno, chlebíčky Kladno, obložené mísy Kladno

Novinky

Obložená mísa velká číslo 19
Skladem
Cena: 850,-Kč
ks
Chlebíček šunka,sýr na másle
Skladem
Cena: 30,-Kč
ks
Savojské mini řízečky kuřecí 1kg
Skladem
Cena: 690,-Kč
ks
Krabí salát CENA ZA 1 KG
Skladem
Cena: 124,-Kč
ks
Jednohubky malé CENA ZA KUS
Skladem
Cena: 14,-Kč
ks